අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ඊ-ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට ක්‍රීඩා ලැප්ටොප් නිල අනුග්‍රහය ඩෙල් සමාගමෙන්

15

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ඊ ක්‍රිඩා ශූරතාවලිය සඳහා ක්‍රීඩා ලැප් ටොප් නිල අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දීමට ඩෙල් සමාගම සූදානම් වනවා.
මෙම ශූරතාවලිය පසුගිය 15 වනදා පැවැත්වුනේ රත්මලානේදී පැවැත්වුණා.
මෙරට ක්‍රිඩා ක්‍ෂේත්‍රය තවදුරටත් ඉහල මට්ටමකට ගෙන ඒම ඩෙල් සමාගමේ අපේක්ෂාවයි.
මේ ඒ පිළිබඳ පැහැදිලික කරන ඩෙල් සමාගමේ දේශීය කළමනාකරු ක්‍රිෂාන් ෆනැන්ඩු මහතා.

Your Comments