අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා ස්ථාවර මිලක් පවත්වාගෙන යාමට ආනයනකරුවන් එකගයි

10

අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා ස්ථාවර මිලක් පවත්වාගෙන යාමට ඍජු ආනයනකරුවන් සහ නිෂ්පාදකයන් එකගතාව පලකර තිබෙනවා.

 

වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ සතොස සහ සමූපකාර අළෙවිසැල්වෙත ලබා ගන්නා උසස් තත්ත්වයේ ගුණාත්මක භාණ්ඩ පෙබරවාරි සිට ස්ථාවර මිල ගණන් යටතේ ලබාදීමට හැකිවන බවයි.

වසංගත තත්ත්වය හමුවේ වුව ද ව්‍යාපාරික කටයුතු ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාමට පහසුකම් සැලසීම සහ ආර්ථිකය නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාමට රජය ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගෙන ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

23_01_1200_ඊ්භෘඹඛ්

Your Comments