35 වන පොලිස්පතිවරයා වැඩ භාරගනී

15

නව පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා අද සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගනු ලැබුවා.

ඒ, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවයේ 35 වන පොලිස්පතිවරයා ලෙසයි.

සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා 1986 වසරේදී ආධුනික සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයෙකු ලෙස සේවයට එක්ව තිබෙන අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයේ උපාධිධරයෙක් වෙනවා.

2019 අප්‍රේල් 28 වැනිදා සිට වසරකට අධික කාලයක් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා බැට්ෆොර්ට් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සහ හාවඩ් විශ්වවිද්‍යලයෙන් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා හදාරා තිබේ.

Your Comments