2021 දෙවනවර කියවීම වැඩි ඡන්ද 99කින් සම්මත වෙයි

6

අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 99කින් අද(21) සම්මත වුණා.

අද පැවැති ඡන්ද විමසීමේදී ඊට පක්ෂව ඡන්ද 151ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 52ක් පමණයි.

ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 99 කින් එය සම්මත වූ බවයි කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා කියා සිටියේ.

නොවැම්බර් මස 17 වැනි දින මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් 2021 අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඉන් අනතුරුව 18 වැනිදා සිට අද දක්වා දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදය පැවැත්වුණි.

අයවැය තෙවන වර කියවීම ලබන සදුදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර එය දෙසැම්බර් මස 10 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීට නියමිතයි.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් මස 10 වැනිදා පස්වරු පහට පමණ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

 

Your Comments