16 හැවිරිදි තරුණියක් කල්ලඩි පාලමෙන් පැන අතුරුදන්වෙයි

37

කල්ලඩි පාලමෙන් පැන්න තරුණියක් අතුරුදන්ව තිබෙනවා.
මඩකලපුව පොලිසිය පැවසුවේ අතුරුදන්ව ඇත්තේ 16 හැවිරිදි තරුණියක් බවයි.
තරුණියගේ පෙම්වතා බව පවසන තරුණයෙකු, තරුණිය පාලමෙන් පහළට පැන්න බව සඳහන් කරමින් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
අතුරුදන්ව ඇත්තේ නාවක්කුඩා, මුහුදු වෙරළ පාර, දෙවන හරස් වීදිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි තරුණියක්.
නාවික හමුදාව සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව තරුණිය සොයා මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Your Comments