16 වසරක් පැරණි බ්‍රිතාන්‍ය ලෝක වාර්තාවක් කෙන්යානු ක්‍රීඩිකාවක් බිඳදමයි

152

වසර 16 පැරණි කාන්තා ලෝක මැරතන් ලෝක වාර්තාව අලුත් කිරීමට කෙන්යාවේ බ්‍රිජඩ් කොස්ගෙයි සමත් වුණා. ඒ පසුගියදා පැවැති චිකාගෝ මැරතන් තරගාවලියේදීයි.

ඒ 2003දී ලන්ඩන් මැරතන් තරගයේදී බ්‍රිතාන්‍යයේ පෝලා රැඩ්ක්ලිෆ් විසින් පැය 2යි මිනිත්තු 15යි තත්පර 25කින් තරගය නිම කරමින් තැබූ වාර්තා බිඳ දමමිනි. නව වාර්තාව පිහිටවනු ලැබූ කොස්ගෙයි චිකාගෝ මැරතන් තරගයේදී පැය 2යි මිනිත්තු 14යි තත්පර 4කදී අවසන් කළා.

චිකාගෝ මැරතන් තරගාවලියේ 2 වැනි ස්ථානය ඉතියෝපියාවේ අබබේල් යෙෂාකෝ දිනා ගත්තේ පැය 2යි මිනිත්තු 20යි තත්පර 54ක කාලයක් වාර්තා කරමිනි.

එසේම තරගය අවසානයේ සියලුම දෙනාගේ අවධානය දිනාගත් කරුණක් වන්නේ මින් පෙර ලෝක වාර්තාවට හිමිකම් කියූ පෝලා රැඩ්ක්ලිෆ්, නව ලෝක වාර්තාව පිහිටවූ කෙන්යානු ක්‍රීඩිකා බ්‍රිජඩ් කොස්ගෙයි අසලට පැමිණ වැළඳ ගනිමින් සුබ පැතීමයි.

Your Comments