හදිසි නීතිය විවාදයට ගැනෙයි

23

හදිසි නිතිය මසකින් දීර්ඝ කිරීමේ විවාදය අද පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙනවා.

හදිසි නීතිය තවත් මසකින් දීර්ඝ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබුවේ පසුගිය 22 වනදායි.

ඒ, මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ දෙවන වගන්තියෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරවයි.

එකී ආඥා පනතේ දෙවන කොටසේ විධිවිධාන දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව එම ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන්ව තිබුණා.

මේ අතර, පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ චක්‍රලේඛය පිළිබද විමර්ශනය කර සැකසූ යෝජනා ඇතුළත් වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා.

ඒ, අධ්‍යාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශූ මාරසිංහ මහතා විසින්.

මේ එහිදී අදහස් දැක් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශූ මාරසිංහ මහතා.

එහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ද අදහස් පල කළා.

මේ, එහිදී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා සහ සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල යන මහත්වරුන්.

මේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා.

මහින්ද අමරවීර මහතා ද මෙහිදී අදහස් පල කළා.

Your Comments