හදිසියේ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම නතර කරන ලෙස මහා සංඝරත්නයෙන් ඉල්ලීමක්

2

ජනතා පරමාධිපත්‍ය උල්ලංඝනය කරමින් හදිසියේ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම නතර කරන ලෙස මහා සංඝරත්නය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කලා.

ඒ ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රධාන රජය වෙත විවෘත සංදේශයක් යොමුකරමින්.

කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්‍යානි සාමග්‍රි ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ මහනායක අතිපූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර නාහිමියන් ප්‍රමුඛ, අනුනාහිමිවරුන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නය ඊට අත්සන් තබා තිබෙනවා.

Your Comments