සෞඛ්‍ය ඇමති පවිත්‍රා හික්කඩුව ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකට

26

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ප්‍රතිකාර සඳහා හික්කඩුව ප්‍රදේශයේ මධ්‍යස්ථානයක් වෙත පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා.

අමාත්‍යවරියට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ්‍ය අද දහවල් නිල වශයෙන් තහවුරු කළා.

සිදුකළ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයකදී ඇයට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට අනාවරණ වූ අතර, පසුව පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයක් ද සිදුකර තිබුණා.

එහිදී ද තහවුරු වී ඇත්තේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය කොරෝනා ආසාධිතයෙකු බවටයි.

Your Comments