සේවා කාලය අවසානයේ සේවකයෙකු හට ගෙවිය යුතු වන්දි මුදල ගැන කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්ගෙන් ප්‍රකාශයක්

19

සේවකයෙකු සිය සේවා කටයුතු අවසන් කිරීමේදී ගෙවීමට යෝජනා කර ඇති උපරිම වන්දි මුදල නොගෙවන ආයතන ප්‍රධානීන් සහ හිමිකරුවන් සිරදඩුවමකට ලක් කළ හැකි බව නීතිඥ ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා ප්‍රකාශ කළා.

හෙතෙම කියා සිටියේ රුපියල් දොළොස් ලක්ෂ පනස් දහසක්ව පැවති වන්දි මුදල වසර 15 කට පසු දෙගුණයකින් ඉහළ දමා ඇති බවයි.

Your Comments