සිත එෆ් එම් ගුරුගෙදර සාර්ථකව ඉදිරියට

8

සිසු පරපුර දැනුමින් සහ පෝෂණය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් සිත එෆ් එම් ගුරුගෙදර වැඩසටහන තුළින් ආරම්භ කළ අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව තවදුරටත් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වනවා.

ඒ අනුව එම සිසුන් වෙනුවෙන් සකස් කරන ලද පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව සතියේ දිනවල උදෑසන 5 සිට 7 දක්වාත් සති අන්තයේ උදෑසන 6 සිට 8 දක්වාත් විකාශය කෙරෙනවා.

එෆ් එම් 88යි දශම 8 න් 88යි දශම 6 න් එම පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව සඳහා සාමාන්‍ය පෙල දරුවන්ට එක් විය හැකියි.

දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පාසල්වල ඉගැන්වීම් සිදුකරන ගුරු භවතුන් ඒ සඳහා දායක වනවා.

අදාළ ප්‍රශ්නපත්‍ර එදිනම සිත එෆ් එම් ෆේස්බුක් පිටුව වන සිත 88යි 8 වෙත පිවිසීමෙන් බාගත හැකියි.

sithafm.lk වෙබ් අඩවිය තුළින් ද මෙම වැඩසටහන සජීවීව ශ්‍රවණය කළ හැකි වනවා.

Your Comments