සිංහරාජයෙන් කෘමින් ඇල්ලූ විදේශිකයන් 5ක් කොටු

28

සිංහරාජ වනාන්තරයට ආවේණික වූ කෘමි විශේෂ 234ක් හා සමනළ විශේෂ 50ක් සමග විදේශිකයින් 5 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

සැකකරුවන් චෙකොස්ලෝවැකියා ජාතිකයින්.

ඔවුන් දින කිහිපයක් තිස්සේ සිංහරාජ වනාන්තරයට පැමිණ කෘමි හා සමනල් විශේෂ එක්රැස් කර ඇති බවයි වනජීවී නිලධාරීන් සඳහන් කළේ.

මේ සදහා විශේෂිත උපකරණ රැසක් ද ඩ්‍රෝන කැමරාවක් ද යොදාගෙන තිබෙනවා.

මෙරට වනාන්තරවලින් විදේශිකයින් අල්ලාගත් විශාලතම කෘමි හා සමනළ විශේෂ ප්‍රමාණය මෙය බව සඳහන්.

Your Comments