සාමාන්‍ය පෙළ උපකාරක පන්ති සහ දේශන අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට තහනම්

5

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය වෙනුවෙන් උපකාරක පංති, දේශන, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුලූ පැවැත්වීම අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට විභාගය අවසන් වන තුරු තහනම් වනවා.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය හෝ බෙදා හැරීම ද ඒ යටතේ තහනම් වන බවයි.

මෙම නීති කඩකරන පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට හෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කල හැක වනවා.
මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලබන මස පළමු වනදා ආරම්භ වී මාර්තු 10 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Your Comments