ස්ත්‍රී දූෂණ හා ළමා අපචාරවලට එරෙහිව දඬුවම් වැඩි කිරීමට අදාල අණ පණත් සකසන බව ඇමති චමල් කියයි

24

ස්ත්‍රී දූෂණ හා ළමා අපචාර සිද්ධීන් වලට වරදකරුවන් වන පිරිස්වලට එරෙහිව දඩුවම් වැඩි කිරීමට අදාල අණ පණත් සකස් කෙරෙමින් පවතින බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී යොමු කළ පැනයකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ.

කාන්තාවන්ට හා දරුවන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදුවන අපරාධ වැළැක්වීම සදහා පොලීසියට තාක්ෂණික සහය හා පුහුණුව සැපයීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments