සමුද්‍රීය ආරක්ෂණ සහයෝගීතා සංවාදය අද කොළඹ දී

8

ත්‍රෛපාක්ෂික සමුද්‍රීය ආරක්ෂණ සහයෝගීතා සංවාදය අද කොළඹ දී ආරම්භ වුණා.

එය ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව සහ මාලදිවයින යන රටවල නියෝජිතයන්ගේ භාගීත්වයෙන් සිව්වන වරටත් දෙදිනක් පුරා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

අවසන් වර ත්‍රෛපාක්ෂික සමුළුව 2014 වසරේ නවදිල්ලි නුවර දී පැවත්වුණා.

මෙවර සමුළුව වසර 06 කට පසුව පැවැත්වීම විශේෂත්වයක්.
මීට අමතරව බංග්ලාදේශය, සිසේල්ෂ් සහ මොරිටියස් යන රටවල නියෝජිතයන් නිරීක්ෂණ මට්ටමින් ඊට සහභාගී වනවා.

ඉන්දීය සාගරයේ සමුද්‍රීය ආරක්ෂණ සහයෝගීතාව පුළුල් කිරීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව මෙම සමුළුවේ දී අවධානය යොමුකිරීමට නියමිතයි.

Your Comments