සමාන ප්‍රතිලාභ හිමිවන ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියකට ජනපතිගෙන් වැඩපිලිවෙලක්

3

රටේ සෑම ප්‍රදේශයකටම සමාන ප්‍රතිලාභ අත්වන යහපත් ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් ගොඩ නඟන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළා.

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව නිරෝගී ජාතියක් සහතික කිරීම රජයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වාදෙන්නේ.

මහනුවර වෛද්‍ය සංගමයේ 43 වන වාර්ෂික අධ්‍යයන සැසියේ සමාරම්භක අවස්ථාවට සහභාගී වෙමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ජය ගත යුතු යම් යම් දුර්වලතා ගම සමඟ පිළිසඳර වැඩසටහන මගින් හඳුනාගැනීමට හැකි වු බවයි.

Your Comments