සමගි ජනබලවේගයේ බුද්ධි මණ්ඩපය එළිදකී

18

සමගි ජන බලවේගයේ බුද්ධි මණ්ඩපය අද එළි දැක්වුණා.

ඒ, පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

එය වෘත්තීයවේදීන්, විද්වතුන් ඇතුළු සිය දෙනෙකුට අධික සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාවකින් සමන්විතයි.

බුද්ධි මණ්ඩපය එලිදැක්වීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසුවේ සෑම අවස්ථාවකදීම එම පිරිසගේ අදහස් හා යෝජනා සැලකිල්ලට ගනිමින් තීන්දු ගැනීමේ දී ක්‍රියා කරන බවයි.

Your Comments