සනීපාරක්ෂක තුවා නිෂ්පාදකයන් වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන හමුවෙයි

34

වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සමඟ සනීපාරක්ෂක තුවා නිෂ්පාදකයන්  අද දින සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

මෙහි දී නිෂ්පාදකයන්ගෙන් අමාත්‍යවරයා සිදු කරන ලද විමසීමකදී එම නිෂ්පාදකයන් විසින් පැවසූයේ පසුගිය රජය විසින් පනවන ලද 30% ක සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා වන බදු ප්‍රමාණය මෙවර අයවැය මඟින් 15%කින් අඩු කර ඇති බවයි.

එය 15%ක සෙස් බද්දක් ලෙස පැවතීම තුළ ඔවුන් විසින් වෙළෙඳපොලට නිකුත් කරන සනීපාරක්ෂක තුවා වල පවත්නා මිළ ගණන් ඒ ආකාරයෙන්ම ස්ථාවරව පවතින බව ද ඔහුන් පේනවා දුන්නා.

එමෙන්ම 2018 වසරේදී පනවා තිබූ සනීපාරක්ෂක තුවා කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රු.300/= ක ආනයන බද්ද නැවත පනවන මෙන් නිෂ්පාදකයන් විසින් සිදු කරන ලද ඉල්ලීමක් ද සිදු කළා.

ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුම 100%ක්ම සිදු කිරීමට මෙම දේශීය නිෂ්පාදකයින්ට ඇති හැකියාව තුළ
සනීපාරක්ෂක තුවා ආනයනය සඳහා කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව මෙහිදී අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරන ලදී.

ඒ අනුව නිෂ්පාදකයන්ගේ ඒකමතික අදහස ලෙස මෙම සෙස් බද්ද හරහා කිසිසේත්ම නිෂ්පාදනයන්ගේ පවත්නා මිළෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන බව සාකච්ඡාවේ දී පැහැදිලි වූ බව අමාත්‍යංශය පවසනවා.

Your Comments