සත්ත්ව උද්‍යානත් වැසේ

14

කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ සියලු සත්ත්ව උද්‍යාන යළි දැනුම්දෙන තුරු වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද (17) දිනයේ සිට සියලු සත්ත්ව උද්‍යාන වසා තබන ලෙස අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත උපදෙස් ලබාදුන් බව විෂයභාර අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා සඳහන් කළා.

Your Comments