සජිත්ගෙන් 19 ප්ලස්

3

19 වන සංශෝධනයෙන් ඔබ්බට ගිය 19 ප්ලස් සංකල්පය යටතේ ජනතාවට තවදුරටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට සූදානම් බව සමගි ජන බලවේගයේ නායක විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඒ කොළඹ දී මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළතුරු ලබාදෙමින්.

Your Comments