සජිත්ගෙන් පරිසර බලකායක්

15

මෙරට සිදුවන පරිසර විනාශයන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා පරිසර බලකායක් පිහිටුවීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී අද පැවැත්වුණා.
මේ එහිදී අදහස් පළ කළ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා.

මේ එහිදී අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලීන් බණ්ඩාර මහතා.

හන්තාන ජෛව විවිධත්ව කළාපයේ සිදුකළ හෙළිකිරීමක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාට එල්ලවන චෝදනාව පිළිබඳව මාධ්‍යවේදියෙකු යොමුකළ පැනයකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලීන් බණ්ඩාර මහතා මෙලෙස පිළිතුරු ලබා දුන්නා.

Your Comments