ශ්‍රී ලංකා-චීන ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගීතා ගිවිසුමක්

24

ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගීතාව පිළිබඳ ගිවිසුමකට චීන ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සහයෝගීතා ආයතනයේ සභාපති වන් ෂියාඔටාඕ සහ මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා අත්සන් තැබුවා.

ඒ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ සාමාජික යැං ජියෙචි ප්‍රමුඛ චීන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කණ්ඩායම පසුගිය දා ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුකළ සංචාරදී.

ඒ අනුව චීන රජය ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 16.5ක මූල්‍යාධාරයක් ලබාදීමටයි එකඟතාව පළ කර ඇත්තේ.

Your Comments