ශරියා විශ්ව විද්‍යාල සඳහා අනුමැතිය ලබා නොදෙන බවට අගමැති ගෙන් ප්‍රකාශයක්

28

ශරියා විශ්ව විද්‍යාලයකට රජයේ අනුමැතිය හිමි නොවන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා බව කියා සිටියේ අද අරලිය ගහ මන්දිරයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමින්.

මේ අතර පවතින මත්ද්‍රසා ආයතන අධ්‍යපන අමාත්‍යංශය යටතට ගැනීමට ක්‍රියා කරන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

Your Comments