වීසා නැතිව ඉගැන්වීම් කරන විදේශීකයන් පිටුවහල් කිරීමට සැලසුම් කරනවා
අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

91

වීසා නොමැතිව මෙරට අධ්‍යාපන ආයතන තුළ සේවය කරන ගුරුවරුන් මෙරටින් පිටුවහල් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා.
හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ මාධ්‍ය වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින්.

 

Your Comments