විස්ස ගැන පෙත්සම් සලකා බලන්න පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක්

24

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොණු කර ඇති පෙත්සම් සළකා බැලීම සඳහා පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් පත් කර තිබෙනවා.

ඒ, අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, විනිසුරු බුවනෙක අලු‍විහාරේ, විනිසුරු සිසිර ද ආබෲ, විනිසුරු ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන සහ විනිසුරු විජිත් මලල්ගොඩ යන මහත්වරුන් එහි සෙසු සාමාජිකයින් ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

අදාල පෙත්සම් සැප්තැම්බර් මස 29 වනදා එම පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳවීමට නියමිතයි.

Your Comments