විස්සේ දෙවනවර කියවීම වැඩි ඡන්ද 91කින් සම්මතයි

40

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ දෙවන වර කියවීම පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා.

ඊට පක්ෂව ඡන්ද 156ක් ලැබුණු අතර විරුද්ධව ඡන්දය භාවිත කර තිබුණේ 65 දෙනෙකු පමණයි.

ඒ අනුව දෙවනවර කියවීම වැඩි ඡන්ද 91කින් සම්මත වුණා.

ඉන්පසු පාර්ලිමේන්තුව කාරක සභා අවස්ථාවට පැමිණියා.

එහිදී 20 වන ව්‍යවස්ථාවට නව සංශෝධන කිහිපයක් එක් කරන බවයි අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා දන්වා සිටියේ.

එහිදී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්‍රීවරයාද සංශෝධන යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා.

ඊට ආණ්ඩු පක්‍ෂයේ එකඟතාව හිමි වුණා.

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ දෙදින විවාදය අවසන් කෙරුණේ රාත්‍රී 7.30ටයි.

දෙවනවර කියවීමට සභාව එකඟද යන්න කතානායකවරයා එහිදී විමසා සිටියා.

එහිදී ඡන්ද විමසීමක් අවශ්‍ය බව සභාවෙන් ප්‍රකාශ වූ අතර ඒ අනුව මන්ත්‍රීවරු සභා ගර්භය වෙත කැඳවීමේ සීනුව නාද කළා.

ඉලෙක්ට්‍රොනික ඡන්ද විමසීම ආරම්භ කෙරුණේ රාත්‍රී 7.36ටයි.

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය කතානායකවරයා විසින් රාත්‍රී 7.45ට පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

Your Comments