විවාදයට පෙර පාස්කු සියලු වාර්තා මන්ත්‍රීවරුන්ට දෙන්න… ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඉල්ලයි

9

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ දෙවන වෙළුමේ සිට පස්වන වෙළුම දක්වා වූ වාර්තා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙත ලබාදෙන ලෙස විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

ඒ, කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත ලිපියක් යොමුකරමින්.

අදාල සියලු‍ වාර්තා ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු විවාදයට පෙර මන්ත්‍රීවරුන් වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසයි ඔහු එමගින් ඉල්ලීමක් කර ඇත්තේ.

වෙළුම් 5 කින් සමන්විත පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ සියලු‍ වාර්තා නොමැතිව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හට සාර්ථක විවාදයක් පැවැත්විය නොහැකි බව ද අදාළ ලිපියේ සඳහන්.

 

 

 

 

Your Comments