විධායක බලතල රවී එපා කියයි

56

විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරිම සඳහා විපක්ෂයේ සියලු පක්ෂ රජයට සහාය දැක්විය යුතු බව අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.
මොණරාගල දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments