විදේශ ආයෝජන රටේ සංවර්ධනයට ..

8

විදේශ ආයෝජන ඔස්සේ රටේ සංවර්ධන වැඩපලිවෙල ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකි වනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසනවා.

ජනාධිපතිවරයා ඉන්දීය සංචාරයක නිරත වීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ ද ආයෝජන වර්ධනය කිරීම සහ සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීම බවයි සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

 

Your Comments