විදෙස්ගත වන සියලු දෙනාට PCR අනිවාර්යයි

19

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටව යන සියලු ගුවන් මගීන් PCR පරීක්ෂණයකට මුහුණදීම අනිවාර්ය බව ගුවන්තොටුපල හා ගුවන් සේවා සමාගම පවසනවා.

එම සමාගම දැනුම් දෙන්නේ පිටත්වීමේ වේලාවෙන් පැය 72ක් ඇතුළත PCR පරීක්ෂණයට මුහුණ දී සිටිය යුතු බවයි.

අද (17) පස්වරු 6.00 සිට එය ක්‍රියාත්මකයි.

Your Comments