විදුලි සැපයුම යථා තත්වයට

18

ප්‍රදේශ කිහිපයකට බිද වැටී තිබු විදුලි සැපයුම මේ වන විට යථා තත්වයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අතර හටගෙන ඇති ගැටළුකාරී තත්ත්වය සමථයකට පත් වීමෙන් අනතුරුවයි.

විදුලිබල මණ්ඩලයට ඉන්ධන ලබාදීමට අද උදෑසන සිට යළිත් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව එකඟතාවය පළ කර ඇත්තේ ඊයේ රාත්‍රියේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට ඉන්ධන ලබාදීම අත්හිටුවීම හේතුවෙන් ඊයේ දිනයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක විදුලි සැපයුමට බාධා එල්ල වුණා.

විදුලිබල අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ රුපියල් බිලියන 80ක ණය සීමාව ඉක්මවීම හේතුවෙන් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන ලබාදීම නතර කර ඇති බවයි.

Your Comments