විදුලිබල මණ්ඩලයේ විසි පන් දහසක් ලෙඩ වෙයි

5

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල සේවකයින් 25 දහසක් පමණ අද දිනයේ අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වනවා.

ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු රන්ජන් ජයලාල් මහතා සඳහන් කළේ, වැටුප් වැඩි නොකිරීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයකට විරෝධය පළ කරමින් එය ක්‍රියාත්මක බවයි.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය අසල ඉන් වැඩි පිරිසක් මේ වන විට විරෝධතාවයේ නිරත වන බවද රන්ජන් ජයලාල් මහතා සඳහන් කළා.

දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට යොමුවීමේ වගකීම ආණ්ඩුව ට පැවරෙන බවයි විදුලි බල මණ්ඩල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු රන්ජන් ජයලාල් මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

Your Comments