විද්‍යාත්මක හේතු රහිතව පසුගිය කාලයේදී කොරෝනා ආසාදිත මෘත ශරීර ආදාහනය සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගත යුතුයි – මරික්කාර්

12

විද්‍යාත්මක හේතු රහිතව පසුගිය කාලයේදී කොරෝනා ආසාදිත මෘත ශරීර ආදාහනය සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගත යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා පවසනවා.

 

ඒ, කොරෝනා මෘත දේහ භූමදානය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් සිදුකර ඇති ප්‍රකාශයට විරෝධය පළ කරමින්.

 

Your Comments