වැලිකන්ද ගොවිපලේ කළමණාකරු වෙඩි තබාගෙන සිය දිවි හානි කර ගනියි

51

ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් වැලිකන්ද සිංහපුර ගොවිපලේ කළමණාකාරවරයා අද උදැසන ගිනි අවියකින් වෙඩි තබාගෙන සිය දිවි හානි කර ගෙන තිබෙනවා.

මියගොස් ඇත්තේ වැලිකන්ද කන්දකාඩු අංක 143 ලිපිනයේ පදිංචි 47 වියැති සිවු දරු පියෙකු වන පී.එම්. ධර්මරත්න නැමැති අයයි.

ගොවි පොලෙහි මුදල් වංචාවක් සිදුව ඇති බවට අනාවරණය විමත් සමඟ ඔහු වෙඩි තබාගෙන සියදිවි හානි කරගෙන ඇති බවටයි අනාවරණයව ඇත්තේ.

ගොවිපලේ මුර කරුවන් භාවිතා කරන බෝර 12 වර්ගයේ ගිනි අවියකින් ඔහු වෙඩිතබාගෙන ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කළා.

Your Comments