වැලිකඩ අනාරක්ෂිතයි ලොහාන් කියයි.

9

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් රංජන් රාමනායක මහතා සම්බන්ධ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීමත් සමග අද පාර්ලිමේන්තුවේ දැඩි උණුසුම් තත්වයක් හට ගත්තා.

එහිදී මුලාසනය හෙබවුයේ නියෝජ්‍ය කතානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතායි.

 

එහිදී ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා ප්‍රතිචාර දැක්වුවා.

 

චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයා කරුණු දක්වන අතරතුර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සදහන් කලේ රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා රඳවා සිටි ස්ථානය වෙනස් කල බවයි.

 

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එහිදී ඉල්ලීමක් කලා.

 

මේ අවස්ථාවේ දී කතානායකවරයා මුලාසනයට පැමිණ රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා සම්බන්ධයෙන් තීරණය ලබා දුන්නා.

 

 

Your Comments