වසර 23කට පසු මෙරට අවම තේ නිෂ්පාදනය විස්සයි විස්සේ

11

වසර 23 කින් පසු මෙරටින් වාර්තා වූ අවම තේ නිෂ්පාදනය පසුගිය වසරේ වාර්තා වී තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේ මෙරට තේ නිෂ්පාදනය සටහන් වී ඇත්තේ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 278යි දශම 4ක් ලෙසයි.

මීට පෙර මෙරට අවම තේ නිෂ්පාදනය කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 276ක් ලෙස වාර්තා වූයේ 1997 වසරේදීයි.

කාලගුණ වෙනස්වීම් හේතුවෙන් 2013 වසරේදී සිට තේ නිෂ්පාදනය ක්‍රමානුකූලව පහත වැටීමක් දක්නට ලැබුණා.

පසුගිය වසරේදී මෙරට තේ කිලෝග්‍රෑම් මිලියින 38යි දශම 8ක් මිලදී ගෙන තිබුණේ තුර්කිය විසින්.

Your Comments