වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය කරනු ලබන සියලුම සංචාරක නිවාස සහ කදවුරු භූමි අද සිට නැවත විවෘතයි

11

වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය කරනු ලබන සියලුම සංචාරක නිවාස සහ කදවුරු භූමි සංචාරකයන් සදහා අද සිට නැවත විවෘත කර තිබෙනවා.

කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් එම ස්ථාන තාවකාලිකව වසා දැමීමටයි එම දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළේ.

මෙම මාසයට අදාළව සංචාරක නිවාස සහ කඳවුරු බිම් පෙර වෙන් කර ගත් සංචාරකයින්ට විවෘත වන බව වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා.

එමෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු පාර්ශව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද එම නිවේදනයේ සදහන්.

කෙසේ වෙතත් එම ස්ථාන වල නවාතැන් ගන්නා සියලු දෙනා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් පනවනු ලබන නිරෝධායන නීති සහ රෙගුලාසි වලට යටත් විය යුතු බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා.

Your Comments