ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුළ වසර 35කට පසු ශ්‍රී ලංකාවට [PHOTOs]

165

ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ (2020) දිනාගැනීමට කැරොලින් ජූරි (Caroline Jurie) අද සමත් වුණා.

ඒ ඇමෙරිකාවේ ලාස්වේගාස් නුවරදී පැවත්වුනු අවසන් මහා තරගයේදීය.

ශ්‍රී ලාංකීය තරගකාරියක් මෙම සුවිශේෂ ජයග්‍රහණය ලෙස ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ දිනාගත් දෙවන අවස්ථාව මෙයයි.

මීට පෙර ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ දිනාගනු ලැබූ එකම කාන්තාව වනුයේ රෝසි සේනානයක මහත්මියයි.

ඇය 1984 දී ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ දිනා ගත්තා.

Your Comments