රෝහිත – ටට්යානා පවුලට එක්වූ අලුත්ම අමුත්තා

315

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගේ බාල පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ සහ ඔහුගේ බිරිඳ වන ටට්යානාගේ පවුලට අලුත් සාමාජිකයකු අද(30) එක්ව තිබෙනවා. රෝහිත – ටට්යානා පවුලට පුංචි පුතෙකු අද එක්වූයේ කොළඹ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලකදීයි. රෝහල් ආරංචි පවසන්නේ මව සහ දරුවා යන දෙදෙනාම මනා සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවන බවයි.

 

Your Comments