රුපියල ස්ථාවරයි – මහ බැංකුව කියයි

13

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල මේ වනවිට යම් ස්ථාවර මට්ටමකට පැමිණ ඇතැයි මහ බැංකුව පවසනවා.

ඩොලරයේ විකුණුම් අගය පසුගිය සතියේදී රුපියල් 194 සීමාව ද ඉක්මවා ගියා.

කෙසේවෙතත් ඊයේ දිනයේදී එහි විකුණුම් අගය සටහන් වුණේ රුපියල් 189 යි ශත 80 ක් ලෙසයි.

ගැණුම් මිළ වූයේ රුපියල් 184 යි ශත 98 ක්.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවලට අනුව පසුගිය වසරේදී ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල සියයට 2.6 කින් අවප්‍රමාණය වුණා.

මේ අතර, නොවැම්බර් මාසයේ සියයට 4.1 ක්ව පැවති උද්ධමනය දෙසැම්බර් මාසයේ දී සියයට 4.2 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

දෙසැම්බර් මාසයේ දී ආහාර කාණ්ඩයෙහි පොල්, එළවලූ සහ සහල් මිල ගණන් ඉහළ යාම මීට ප්‍රධාන හේතුවයි.

එමෙන්ම බස් ගාස්තු සහ පෞද්ගලික වෛද්‍ය ගාස්තු වල දක්නට ලැබුණු මිල ඉහළ යෑම් හේතුවෙන්, ආහාර නොවන කාණ්ඩවල අයිතමවල ද මිල ගණන් ඉහළ ගියා.

Your Comments