රාජපක්ෂවරුන් කිසිවෙකුටත් යළි මගේ සහාය දෙන්නේ නෑ

47

තමන්ගේ ඉදිරි දේශපාලනය තුළ යළි රාජපක්ෂවරුන් කිසිවෙකුට සහය ලබා නොදෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත් විජයමුණි ද සොයිසා මහතා පවසනවා.
මොනරාගල බිබිල ප්‍රදේශයේ පැවැති පාක්ෂික හමුවකට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව සදහන් කළා.

Your Comments