යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානීට සේවා දිගුවක්

39

යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් දම්පත් ප්‍රනාන්දු මහතාට  සේවා දිගුවක් ලබාදී තිබෙනවා. ඒ ජනාධීපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින්.

 මේජර් ජෙනරාල් දම්පත් ප්‍රනාන්දු මහතා පත්ව ඇත්තේ 52 මාණ්ඩලීක ප්‍රධානීවරයා ලෙසයි.

 

Your Comments