යුක්රේන සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන්වීම රජයේ වැඩපිළිවලක් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසනවා

7

යුක්රේන සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන්වීම රජයේ වැඩපිළිවලක් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා අවධාරණය කරනවා.
සංචාරකයන් ගෙන්විමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන්නේ සෞඛ්‍ය අංශ ලබා දෙන උපදෙස් මත පමණක් බවයි මහනුවරදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

Your Comments