යහපාලන ආණ්ඩුව කළ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හේතුවෙන් කිසිදු ජනකොටසකට සෙතක් සැලසී නෑ

8

පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් සිදු කළ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන හේතුවෙන් කිසිදු ජනකොටසකට සෙතක් සැලසී නොමැති බව අමාත්‍ය එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඒ, අනුරාධපුරයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments