මොනරාගල උද්ඝෝෂණයක්

10

මොනරාගල දඹගල්ල මාරිආරාව , ඉදගහපිටිය ප්‍රදේශයේ දී විරෝධතාවක් පැවැත්වුනා.
ඒ වැලි ටිපර් ගමන් කිරීම හේතුවෙන් මාර්ගය අබලන් වන බවට චෝදනා කරමින්.

ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කළේ මෙම මාර්ගය භාවිතයට ගන්නා පවුල් සීයයකට ආසන්න පිරිසක් දැඩි පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි.

විරෝධතාව පැවති ස්ථානයට පැමිණි මොනරාගල පොලිස් නිළධාරීන් සඳහන් කර ඇත්තේ ගැටලුකාරී තත්වය විසඳීමට මැදිහත් වන බවයි.

 

Your Comments