මුව ආවරණ භාවිත නොකළ තවත් පුද්ගලයින් 24 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

6

මුව ආවරණ භාවිත නොකළ තවත් පුද්ගලයින් 24 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
මේ දක්වා අත්අඩංගුවට පත්වූ දෙදහස් 462 දෙනෙකුගේ දෙදහස් 300කට පමණ නඩු පවරා ඇති බවයි පොලිස් මූල්ස්ථානය පැවසුවේ.

බස්නාහිර පළාත තුළ මුව ආවරණ භාවිත නොකළ පුද්ගලයින් දෙදහස් 471 දෙනෙකු සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ කොරෝනා පරීක්ෂණවල දී 47 දෙනෙකු ආසාදිතයින් බවට හඳුනාගෙන ඇති බවයි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ.

 

Your Comments