මැතිවරණ කොමිසමේ බලතල වහාම වෙනස් කළ යුතුයි

21

මහ මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසු මැතිවරණ කොමිසමේ බලතල වහාම වෙනස් කළ යුතුව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා.
ඒ මහනුවරදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

මේ අනුරධපුරයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් අදහස් දැක්වු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක දුමින්ද දිසානායක මහතා.

Your Comments