මාලදිවයිනේ සේවයේ නියුතු ලාංකිකයින්ගෙන් රජයට ඉල්ලීමක්

629

මාලදිවයිනේ විවිධ රැකියාවන්හි නිරත ව සිටින පිරිස් වෙතින් රජයට ඉල්ලීමක් කරනවා.
ඒ මාලදිවයිනේ වෙසෙන තමන් හැකි ඉක්මණින් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි.
ඔවුන් එහිදී පෙන්වා දෙන්නේ ඉන්දියාව බංග්ලාදේශය වැනි රටවලින් පවා මාලදිවයිනේ වෙසෙන එම ජාතිකයන් තම මව් රට වෙත ගෙන්වා ගෙන ඇති බවයි.
එසේම තමන් සඳහා අවශ්‍ය ගුවන් ගමන් ගාස්තු ගෙවීමට එම වැඩ කරන ආයතන සූදානමින් සිටින බවත් එම නිසා හැකි ඉක්මණින් තමන් දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් එම පිරිස ඉල්ලා සිටිනවා.
එම පිරිස කළ ඉල්ලීම ඇතුළත් වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

Your Comments