මානසික රෝගීන්ට ලබාදෙන ඖෂධ ලබා ගැනීමෙන් ඔවුන් ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙන්නෑ

16

මානසික රෝගීන්ට ලබාදෙන ඖෂධ නිරෝගී පුද්ගලයින් ලබා ගැනීමෙන් ඔවුන් ප්‍රචණ්ඩකාරී හෝ කළහකාරී ලෙස හැසිරීමක් පෙන්නුම් නොකරන බව මානසික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු පවසනවා.

මහර බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ කලහකාරී හැසිරීමට මානසික රෝගීන්ට ලබාදෙන ඖෂධ හේතු වූ බවට පවතින මතය සාවද්‍ය බවයි රජරට වෛද්‍ය පීඨයේ ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ එල් .එල්. අමිල ඉසුරු මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

නිරෝගී පුද්ගලයින් එම ඖෂධ ලබාගැනීමෙන් ඇතිවිය හැකි අතුරු ආබාධ ගැන පැහැදිලි කළ මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ එල් .එල් .අමිල ඉසුරු මහතා.

 

Your Comments