මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අනිවාර්යයෙන්ම සිටිය යුතුයි

36

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අනිවාර්යෙන්ම සිටිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කනක හේරත් මහතා පවසනවා.
රත්නපුර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

Your Comments